NHỮNG BÀI HÁT VỀ

THẦY, CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

CLB VIOLET HẢI DƯƠNG

BÁO MỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Quản trị viên)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  NGÀNH GIÁO DỤC NAM SÁCH THI ĐUA

  "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"!

  HD thuc hien TT 36 (pho cap) cua So GD-DT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đinh Quý Lĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:15' 30-04-2011
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ------------------------

  Số: 1034/SGD&ĐT-GDTH
  V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT về Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH đúng độ tuổi

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------

  Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2010

  
  

  Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/ 12/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường tiểu học thực hiện tốt một số nội dung sau:

  I- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGDTH ở các cấp
  1. Cấp huyện, thị xã, thành phố ( gọi chung là cấp huyện)
  Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội.
  Phó trưởng ban: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  Các ủy viên:
  + Lãnh đạo các ban ngành có liên quan
  + Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên trách cấp tiểu học.
  2. Cấp xã, phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã)
  Trưởng ban: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã
  Phó trưởng ban: Hiệu trưởng trường tiểu học
  Các ủy viên:
  + Đại diện lãnh đạo các tổ chức xã hội ( Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội khuyến học; Mặt trận tổ quốc; ….)
  + Bí thư các chi bộ; trưởng thôn; trưởng các khu dân cư;…
  + Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên văn thư( kế toán) các trường tiểu học.
  Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
  - Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện Luật PCGDTH; Luật giáo dục; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật người khuyết tật; Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/ 12/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,…
  - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi; thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dân cư ( và ở những khu vực được giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện PCGDTH).
  - Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện kế hoạch PCGDTH đúng độ tuổi.
  - Tổ chức kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại, báo cáo kết quả PCGDTH đúng độ tuổi cho ủy ban nhân dân các cấp.
  - Phó ban chỉ đạo PCGDTH các cấp là người chịu trách nhiệm chính về thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại địa phương.
  II- Quy định về các loại hồ sơ PCGDTH
  1. Hồ sơ lưu tại huyện ( Phòng Giáo dục và Đào tạo)
  + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDTHcấp huyện
  + Kế hoạch chỉ đạo PCGDTH, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của huyện; Nghị quyết các kỳ họp của Ban chỉ đạo cấp huyện hàng năm.
  + Báo cáo, thống kê tổng hợp kết quả thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi của toàn huyện ( lưu giữ đồng thời cùng với đĩa VCD ) theo từng đơn vị hành chính.
  + Biên bản kiểm tra và các quyết định công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi.

  2. Hồ sơ lưu tại xã và trường tiểu học
              + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDTH cấp xã.
  + Kế hoạch chỉ đạo PCGDTH, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của địa phương; Nghị quyết các kỳ họp của Ban chỉ đạo cấp xã hàng năm.
  + Các phiếu điều tra dân số độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong địa bàn dân cư của các nhà trường;sổ tạo nguồn.
  + Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến.
  + Sổ theo dõi PCGDTH và sổ Đăng bộ.
  + Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; học bạ; giấy khai sinh của học sinh đang học tại trường tiểu học hoặc do trường tiểu học quản lý.
  + Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
  + Báo cáo tình hình thực hiện và kết qủa PCGDTH đúng độ tuổi của địa phương+ Thống kê tổng hợp kết quả thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi của toàn huyện( lưu
   
  Gửi ý kiến

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH

  Địa chỉ: 117 Đường Nguyễn Đăng Lành - Khu Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương.