NHỮNG BÀI HÁT VỀ

THẦY, CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

CLB VIOLET HẢI DƯƠNG

BÁO MỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Quản trị viên)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  NGÀNH GIÁO DỤC NAM SÁCH THI ĐUA

  "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"!

  Mẫu 2D Bổ sung lý lịch cán bộ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Phòng giáo dục và Đào tạo
  Người gửi: Đinh Quý Lĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:50' 02-11-2011
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 749
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: .............................................. Tên gọi khác:................................. ...............................
  Chức vụ, đơn vị:.............................................................................................................................

  PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  Năm ............................

  Ngày, tháng, năm sinh:…………………………....... Ngày vào đảng:.......................................
  Địa chỉ thường trú hiện nay:................................................................Số điện thoại:...................
  Ngạch cán bộ, viên chức:......................, bậc........ (hệ số lương:..........) từ tháng .....năm ..........

  I. CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
  (Chức vụ mới nhận hoặc thay đổi chức danh, chức vụ cũ)

  Từ tháng, năm
  Đến tháng, năm
  Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong…
  
  
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

  
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….

  
  II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC:
  (Chỉ khai bổ sung sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

  Trường và nơi học
  Ngành học, tên lớp học
  Học từ tháng/năm
  đến tháng/năm
  Hình thức đào tạo
  Văn bằng, trình độ
  
  
  ……………………
  ……………………
  ……………………
  
  …………………
  …………………
  …………………
  
  …/...…-…/.....…
  …/...…-…/.....…
  …/...…-…/.....…
  
  ………...
  ………...
  ………...
  
  …………..
  …………..
  …………..

  
  
  Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…/Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư… hoặc chứng chỉ.

  III. ĐI NƯỚC NGOÀI:
  (Từ ngày… /…/……… đến ngày…../…./………. đi nước nào,
  Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào. Nội dung công việc)

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

  IV. KHEN THƯỞNG:…………………………………………………………………............
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........

  V. KỶ LUẬT (lý do, hình thức):………………………………………………………..........
  ……………………………………………………………………………………………..........
  ……………………………………………………………………………………………..........

  VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:……………………………………………………….........

  VII.VỀ KINH TẾ BẢN THÂN: Nhà, đất (tự làm, được mua, được cấp, thừa kế) và những tài sản có giá trị lớn (từ 50 triệu đồng trở lên).
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

  VIII. VỀ GIA ĐÌNH: Thay đổi về quan hệ, hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, nơi ở, nơi làm việc của những người thân trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…).

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................

  IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:……………………………………...........
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

  Ngày ....... tháng........ năm........... Ngày ....... tháng........ năm...........
  NGƯỜI VIẾT BỔ SUNG XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

   
  Gửi ý kiến

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH

  Địa chỉ: 117 Đường Nguyễn Đăng Lành - Khu Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương.