NHỮNG BÀI HÁT VỀ

THẦY, CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

CLB VIOLET HẢI DƯƠNG

BÁO MỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Quản trị viên)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  NGÀNH GIÁO DỤC NAM SÁCH THI ĐUA

  "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"!

  Công văn chuẩn HT, GV 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Người gửi: Đinh Quý Lĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:41' 11-05-2011
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 133
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN NAM SÁCH
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 43/PGD&ĐT-TCCB
  V/việc Đánh giá hiệu trưởng
  và giáo viên trường THCS
  theo Chuẩn
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

  Nam Sách, ngày 12 tháng 5 năm 2011


  
  
  Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS trong huyện.

  Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo thông tư 29/2009/TT-BGDĐT;
  Căn cứ công văn số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn;
  Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT; Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT;
  Căn cứ vào công văn số 456, ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên THCS theo chuẩn,
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng, vận dụng đánh giá phó hiệu trưởng và triển khai đánh giá giáo viên THCS theo chuẩn như sau:
  1. Đánh giá chuẩn hiệu trưởng
  Các đơn vị trường học triển khai Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung tập huấn đánh giá hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn năm 2010 của Sở GD&ĐT để thực hiện đánh giá Hiệu trưởng và vận dụng đánh giá Phó Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn.
  - Nội dung đánh giá gồm:
  + Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại (mẫu phiếu phụ lục số 1 Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT);
  + Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (mẫu phiếu phụ lục số 2 Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT).
  + Cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá xếp loại Hiệu trưởng; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng (mẫu phiếu phụ lục số 4 Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT).
  Các kết quả đánh giá phải dựa trên nguồn thông tin minh chứng xác thực.
  2. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
  Các đơn vị trường học triển khai Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD để tiến hành đánh giá giáo viên trung học cơ sở theo Chuẩn.
  Nội dung đánh giá gồm:
  - Giáo viên tự đánh giá xếp loại (mẫu phiếu của Phụ lục 1 Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009);
  - Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại giáo viên (mẫu phiếu của phụ lục 4 công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/2/2010);
  - Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên (mẫu phiếu của phụ lục 4 công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/2/2010).
  - Kết quả tự đánh giá và đánh giá phải dựa trên các nguồn thông tin xác thực.
  3. Tổ chức thực hiện
  Các đơn vị triển khai đánh giá hiệu trưởng, vận dụng đánh giá phó hiệu trưởng trường trung học và đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn theo các Thông tư và Công văn hướng dẫn nêu trên.
  Việc báo cáo kết quả:
  - Đối với đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở:
  + Các trường gửi tất cả các kết quả đánh giá để Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ xếp loại (mẫu số 1, số 3 Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT), thời gian vào ngày 30/5/2011 (Thứ 2);
  - Đối với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS:
  + Các trường gửi báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 30/5/2011 (theo mẫu phụ lục số 3 công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/2/2010).
  Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian
   
  Gửi ý kiến

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH

  Địa chỉ: 117 Đường Nguyễn Đăng Lành - Khu Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương.